All for Joomla All for Webmasters

Історія, Мета, Завдання

Загальна інформація про Всеукраїнську Спілку викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти

Про Спілку

Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти  зареєстрована Міністерством юстиції України 23 липня 2002 року., вона є всеукраїнською громадською організацією, яка об`єднує на добровільних засадах та на підставі спільності інтересів громадян України.

Метою діяльності Спілки є: задоволення і захист творчих, освітніх, культурних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку суспільствознавчої освіти в Україні, формуванню громадянської, політичної, соціальної культури, правової демократичної держави та національної свідомості в Україні.

Спілка об’єднує викладачів вузів, інститутів підвищення кваліфікації,  вчителів з різних регіонів та наукових співробітників інститутів НАПН України. До керівних органів спілки входять викладачі кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яка є центром методичної підготовки майбутніх вчителів історії та шкільного суспільствознавства, а також викладачі інших вузів, що теж мають певні здобутки у галузі історії та громадянської освіти.

Основні завдання Спілки

 • сприяння розробці пропозицій щодо вдосконалення суспільствознавства та громадянської освіти в Україні;
 • сприяння взаємодії вчителів, викладачів, науковців, працівників державних установ та громадських організацій щодо суспільствознавства та громадянської освіти та виховання в Україні;
 • сприяння організації науково-методичної роботи, підвищенню кваліфікації, атестації та перепідготовці кадрів у галузі суспільствознавства та громадянської освіти;
 • сприяння обміну та поширенню передового педагогічного досвіду в галузі суспільствознавства та громадянської освіти;
 • сприяння організації та проведенню навчальних, науково-методичних заходів відповідно до мети діяльності Спілки;
 • сприяння підготовці в Україні фахівців та наукових кадрів у галузі суспільствознавства та громадянської освіти;
 • сприяння розповсюдженню знань у галузі суспільствознавства та громадянської освіти.

 

 

Основні заходи Спілки

 • Всеукраїнська конференція «Формування міжетнічної і міжконфесійної толерантності засобами суспільних дисциплін у системі освіти України». 5-6 грудня 2002 р., м. Київ.
 • Всеукраїнський конкурс для вчителів на кращу розробку року з теми “Голодомор 1932  - 1933 рр. в Україні, 15.12. 2003 р. м. Київ.
 • Всеукраїнська конференція за підсумками конкурсу плаката „Громадянська освіта очима молоді”, 8-9 грудня 2005 р. , м. Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти», 5 грудня 2009 р., м. Київ.
 • Міжнародний семінар «Розвиток системи громадянської освіти в Україні. Досвід. Виклики. Перспективи» 27 листопада  –2 грудня 2011 р. (у співпраці з РЄ та Швейцарією), м. Київ.
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання сучасної шкільної історичної освіти в Україні». 1 Березня 2013 р. м. Київ.
 • Всеукраїнський семінар-тренінг «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах». 11 – 13 листопада 2014  р. м. Луцьк.

СПІВПРАЦЯ З РАДОЮ ЄВРОПИ

 • Міжнародний семінар «Базова підготовка вчителів історії до роботи в полікультурному середовищі» 18-19 травня 2009 р., м. Київ.
 • Міжнародний семінар на тему «Базова підготовка вчителів історії до роботи в полікультурному середовищі” 18-19 травня 2009 р.  м. Київ.
 • Міжнародний семінар «Розвиток системи демократичних цінностей під час вивчення історії в школі» 29  червня1 липня 2010 р. в м. Судак АР Крим.
 • Міжнародний семінар «Використання інформаційних технологій у розвитку комунікаційних навичок учнів при викладання історії». 29 листопада - 1 грудня 2010 р. у м Києві. 
 • Міжнародний семінар «Звичайні люди у надзвичайних ситуаціях: як навчати історії громадянського суспільства в школах» 7- 9 червня 2011 р.  м. Одеса.
 • Міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Професійний портрет вчителя історії ХХІ ст.». 14 – 15 листопада 2012 р, м. Київ. 
 • Міжнародний семінар на тему: «Навчання та вивчення історії в полікультурному середовищі: взаємодія між школами та музеями». 28 -  30 травня 2013 р., м. Севастополь. 
 • Міжнародний семінар на тему: «Багатокультурна освіта в 21 столітті: створення партнерства в школах при викладанні та вивченні історії», 3 - 14 листопада 2013 р., м. Київ.

Діяльність Спілки

Діяльність Спілки полягає в - організації і проведенні міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів, дебатів, тренінгів, конкурсів; реалізації освітніх проектів; розробці державних галузевих освітніх стандартів та навчальних програм; написанні та публікації навчальної, наукової та методичної літератури.

ПРОЕКТИ

 • Проект РЄ у рамках оголошення РЄ  європейського року громадянської освіти „Громадянська освіта очима молоді”. 2005 р., у результаті якого було проведено всеукраїнський конкурс плаката та міжнародна конференція з громадянської освіти.
 • Проект  МФВ «Формування етнічної, культурної та гендерної толерантності при вивченні історії в школі» 2010-2011 рр.

Участь та співорганізація

 • 2000-2002 р. участь у міжнародному Трансатлантичному проекту підтримки громадянського суспільства «Освіта для демократії в Україні», у результаті якого створено три посібники для учнів 9–11 класів та посібники для вчителів, що мають однакову назву «Громадянська освіта» та громадську організацію. Відтак вона стала фундатором Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти.
 • «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008 рр.), що здійснювався Європейським Союзом та впроваджувався Представництвом Європейської Комісії в Україні під керівництвом компанії Cambridge Education. Мета проекту полягала в запровадженні громадянської освіти як обов’язкового предмету, що передбачало розроблення державної навчальної програми та відповідних курсів підготовки і підвищення кваліфікації вчителів. В межах проекту було видано навчальний та ресурсний посібники з громадянської освіти для вчителя; розроблено програми навчальних курсів для студентів педагогічних університетів та вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації – як спеціалістів з громадянознавчого напряму так і викладачів інших предметів; навчальний модуль з інклюзивної освіти та рівних прав і можливостей для системи післядипломної освіти; а також широкий спектр навчально-методичних матеріалів з організації позакласної діяльності.
 • Також у проекті «Розбудова демократії» (2008–2010 рр., Канадсько-Український проект). Результатом проекту стало створення навчальних програм для загальноосвітньої та вищої школи з курсу «Громадянська освіта: основи демократії»; написання однойменного шкільного підручника та методичного посібника «Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методика його викладання» та їх пілотування.
 • Всеукраїнська програма тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів в рамках програми ПРООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009-2010 рр.)
 • Участь у 2009-2010 р. проектній програмі Ради Європи «Заохочення культури та прав людини в Україні та Південному Кавказі».
 • У2011-2013 р. брала участь у проектній програмі Ради Європи «Програма дії Європи і України» (програми присвячені питанням мультикультурності та добросусідства). Результатом цих програм стало проведення 9 міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів із залученням вітчизняних та зарубіжних експертів, науковців, викладачів, вчителів-практиків, студентів, де обговорювалися принципи викладання історії в полікультурному середовищі, які зараз застосовуються при створенні державних стандартів, програм, написанні підручників та викладанні.
 • Члени спілки брали участь у кількох раундах експертних консультацій з питань гендерної освіти «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні»; були керівниками робочої групи МОН України з гендерного аналізу шкільних навчальних програм; допомагала в організації кількох круглих столів з питань гендерної освіти, що проходили на базі НПУ імені М. П. Драгоманова; була співорганізатором студентських дебатів у рамках акції «16 днів проти насильства» 27 листопада 2012 р.

ЗАХОДИ, ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ, НОВИНИ

ПРИЄДНУЙСЯ ПРОСТО ЗАРАЗ

Search